Over De Fruitmotor

Onze missie is samen met anderen onze omgeving mooier maken. En zo bijdragen aan een wereld waarin we geen voedsel verspillen en natuur en landschap weer herstellen.

De Fruitmotor vormt samen met de Betuwse fruittelers,  fruitverwerkers, afnemers uit het hele land en consumenten een coöperatieve samenwerking in de fruitketen, waardoor een eerlijke prijs mogelijk is voor alle partners. 
  • We verduurzamen de Betuwse fruitteelt door de natuurlijke omgeving van de wilde bij te verbeteren. De fruittelers die lid zijn van onze coöperatie zaaien bloemranden in en planten bijenhagen aan. Zo geven we de bijen weer voedsel, niet alleen tijdens bloesemtijd maar juist ook in de rest van het jaar.
  • We gaan versnippering van leefgebieden van de wilde bij tegen door samen met de buren van de telers -en gemeenten en waterschappen- het gebied uit te breiden. Zo bouwen we aan een Betuws Bijenlandschap.
  • We kijken natuurlijk ook naar het bestrijdingsmiddelengebruik van telers. Kan het zonder? En kunnen we wat echt overblijft vervangen door groene middelen?
  • We willen ook alle talenten tot hun recht laten komen en werken waar mogelijk samen met sociale werkplaatsen.
  • En tenslotte werken we zoveel mogelijk regionaal zodat we de regio op sociaal, ecologisch en economisch gebied versterken.